Agentuur, distributie en franchise

Deze rechtsvormen worden vaak in één adem genoemd. Begrijpelijk, want alle zijn manieren om producten en diensten op de nationale of internationale markt te brengen. Wilt u binnen of buiten de landsgrenzen groeien, dan moet u zich afvragen welke van deze vorm het beste bij u past. uw advocaten verduidelijkt en helpt.

Agentuurovereenkomst

Dit is een bijzonder onderdeel van het (internationale) contractenrecht. De agentuurovereenkomst is een veel gebruikte manier om producten of diensten te vermarkten, vaak internationaal. Hoewel de overeenkomst best complex is, dat komt mede door het Europese karakter en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, bestaat over het nut en de noodzaak van deze regelgeving geen discussie.

Wilt u een agentuurovereenkomst, dan begeleidt uw advocaten graag bij het opstellen van de overeenkomst en bij onderhandelingen. Hoewel partijen in grote mate vrij zijn om afspraken te maken, blijven die vaak achterwege. In dat geval gelden wet en rechtspraak. Dit geldt ook bij het beëindigen ervan; ook dan kunnen partijen niet (of beperkt) van regels afwijken. Daarom is het zaak om mogelijke toekomstige gevolgen van een beëindiging tijdig in kaart te brengen; goede raad om lange, vaak kostbare procedures te voorkomen!

Distributieovereenkomst

Dit is een zakelijke samenwerking, waarbij een leverancier producten verkoopt aan een distributeur die deze tegen een marge doorverkoopt. Distributieovereenkomsten zijn niet in de wet geregeld. Ondanks dat er vaak veel te doen is over het karakter van deze samenwerkingen, hebben partijen toch een grote vrijheid om deze zelf in te vullen. Op het gebied van duurovereenkomsten – de distributieovereenkomst is een duurovereenkomst, een overeenkomst die voor langere bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegeven – bestaat ook veel jurisprudentie over het beëindigen ervan. Opstellen of beëindigen; uw advocaten adviseert u graag!

Franchiseovereenkomst

McDonalds en Burger King zijn typischeberoemde voorbeelden van franchising. Bij een franchiseformule komt het erop neer dat de franchisegever een franchiseconcept bedenkt. De franchisenemer mag dit tegen betaling exploiteren, voor eigen rekening en risico. Aan een franchisesamenwerking liggen vaak stevige contractuele afspraken ten grondslag. Hierover zijn de afgelopen jaren de nodige gerechtelijke uitspraken gedaan. Nationaal en internationaal zijn er franchisecodes die voor de praktijk relevant zijn. uw advocaten adviseert bij het opstellen van overeenkomsten, alsmede bij geschillen.

Persoonlijk advies

Iedere zaak is uniek, en geen enkele zaak kent dezelfde afloop, weten wij uit ervaring. Daarvoor blijken wetgeving en rechtspraak vaak gewoonweg te complex. Daarom overspoelen wij u nooit met informatie. Veel liever kiezen wij voor praktisch advies in een kosteloos persoonlijk gesprek. Soms is dat afdoende, en kunt u op eigen kracht verder. Mooi! Zo niet, dan maken wij graag goede afspraken over hoe we verder gaan, inhoudelijk en kostentechnisch. Ook dat advies kost u niets.
Zit u ergens mee, maar weet u niet precies wat te doen? Aarzel dan niet en neem contact op.

Onderwerpen

Bij de agentuurovereenkomst komen veel onderwerpen regelmatig terug. Over een aantal ervan kunt u hieronder meer lezen.


Gerelateerde blogs

Recht op een goodwillvergoeding cq. klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst

Recht op een goodwillvergoeding cq. klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft een handelsagent onder omstandigheden recht op een goodwillvergoeding; ook wel klantenvergoeding genoemd. Veel geschillen naar aanleiding van de beëindiging van een agentuurovereenkomst zien op de vraag of een handelsagent recht heeft op een klantenvergoeding en zo ja, hoe hoog die vergoeding dan moet zijn.

lees verder >>>

Vijf aandachtspunten bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst

Vijf aandachtspunten bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst

Een specialistisch onderdeel van het (internationale) contractenrecht is de agentuurovereenkomst. Dit rechtsgebied is mede als gevolg van haar grondslag in het Europese recht en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie vrij complex. Over het nut en de noodzaak van deze regelgeving bestaat echter geen enkele discussie: de agentuurovereenkomst is een veel gebruikte manier om producten of diensten te vermarkten in vaak internationale verbanden. 

lees verder >>>