Geschillen tussen vennoten en aandeelhouders

Voor samenwerkingsverbanden tussen vennoten, maten en aandeelhouders gelden aparte wetten en regels. Het staat partijen vrij om keuzes te maken, en afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Maar vaak worden er geen of slechte afspraken gemaakt. U bent dan afhankelijk van mondelinge afspraken en van de wet.

Goede afspraken voorkomen problemen. Wilt u een onderneming beginnen, of wilt u afspraken binnen een bestaande onderneming duidelijk op papier? uw advocaten begeleidt bij onderhandelingen en het opstellen van een vennootschapsovereenkomst, maatschapsovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst.

Geschillen tussen vennoten en aandeelhouders

Hoewel partijen vrij zijn om zelf afspraken vast te leggen, gebeurt dit in de praktijk doorgaans niet. Bij het vaststellen van hun rechten en plichten zijn zij dan afhankelijk van rechtspraak. In dat geval bepalen de wet en statuten in hoeverre partijen van de regels kunnen afwijken. Voor de maatschap en de vennootschap is maar weinig wettelijk bepaald. Dat kan leiden tot onzekerheid. Daarom is het goed om u bij geschillen bewust te zijn van uw rechten en plichten. Zo worden onduidelijkheid en lange, niet zelden kostbare procedures voorkomen. Komt het onverhoopt toch tot een geschil, dan helpt uw advocaten.

Persoonlijk advies

Iedere zaak is uniek, en geen enkele zaak kent dezelfde afloop, weten wij uit ervaring. Daarvoor blijken wetgeving en rechtspraak vaak gewoonweg te complex. Daarom overspoelen wij u nooit met informatie. Veel liever kiezen wij voor praktisch advies in een kosteloos persoonlijk gesprek. Soms is dat afdoende, en kunt u op eigen kracht verder. Mooi! Zo niet, dan maken wij graag goede afspraken over hoe we verder gaan, inhoudelijk en kostentechnisch. Ook dat advies kost u niets.
Zit u ergens mee, maar weet u niet precies wat te doen? Aarzel dan niet en neem contact op.

Onderwerpen

Bij de vennootschapsovereenkomst, maatschapsovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst komen veel onderwerpen regelmatig terug. Over een aantal ervan kunt u hieronder meer lezen.

 


Gerelateerde blogs

Opgelet vennoten en maten: goede afspraken blijven voorlopig essentieel

Opgelet vennoten en maten: goede afspraken blijven voorlopig essentieel

Een belangrijke, maar vaak onderbelichte en onderschatte ondernemingsvorm is de personenvennootschap. Hieronder vallen maatschappen, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).  In Nederland zijn er naar schatting ongeveer 231.000 bedrijven die van deze rechtsvorm gebruik maken. Deze zijn voornamelijk actief in het midden- en kleinbedrijf (MKB), in de dienstverlening en in de agrarische sector.

lees verder >>>

Vijf aandachtspunten bij geschillen binnen maatschap en vennootschap onder firma

Vijf aandachtspunten bij geschillen binnen maatschap en vennootschap onder firma

Helaas komt het vaak voor dat een in beginsel gezonde maatschap of vennootschap onder firma ernstige schade lijdt of zelfs noodgedwongen dient te worden gestaakt als gevolg van geschillen tussen de maten of vennoten. In veel gevallen is dit namelijk te voorkomen door het maken van goede contractuele afspraken voorafgaand aan het aangaan van een samenwerking. Indien deze afspraken afwezig zijn of onvoldoende duidelijkheid bieden, dan kunnen partijen uiteraard ook in onderling overleg alsnog tot afspraken komen. Een minnelijke regeling verdient binnen deze samenwerkingsverbanden ook sterk de voorkeur. In het belang van de continuïteit van de onderneming is het immers enkel in het uiterste geval aan te raden om over te gaan tot procederen.

lees verder >>>