Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Veel agentuurovereenkomsten hebben een internationaal karakter, omdat daarbij meerdere Europese of niet-Europese landen zijn betrokken. In geval van een schriftelijke agentuurovereenkomst hebben partijen doorgaans ook een bevoegde rechter en het toepasselijke recht aangewezen. Deze rechter is dan exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen en dient daarbij het gekozen recht toe te passen. 

Bij het ontbreken van afspraken over de bevoegde rechter en het toepasselijke recht dient aan de hand van internationale regelgeving bepaald te worden welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Dit laatste is des te belangrijker nu de vraag naar het toepasselijk recht op bepaalde punten kan leiden tot grote verschillen in de juridische positie van principaal en handelsagent. Hoewel er veel Europese regelgeving bestaat inzake de handelsagentuur hebben de lidstaten van de Europese Unie deze regels namelijk niet allemaal op dezelfde wijze toegepast.  

Het bepalen van de bevoegde rechter en het toepasselijk recht is complexe materie, waarbij ook rechters wel eens de plank misslaan. Het is dan ook zaak om in het geval van een internationale handelsagentuur een advocaat in te schakelen die u hierbij kan begeleiden. uw advocaten heeft zich op deze expertise toegelegd.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu