Huurrecht

uw advocaten adviseert huurders en verhuurders op het gebied van het huurrecht. Ook procedeert uw advocaten op het gebied van het huurrecht (denk bijvoorbeeld aan procedures strekkende tot de ontruiming van een niet betalende huurder, procedures omtrent gebreken, etc.). 

Het huurrecht omvat alle regels op het gebied van huur. De huurovereenkomst betreft een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verplicht aan de huurder een ruimte ter beschikking te stellen en de huurder verplicht zich een tegenprestatie te verrichten (doorgaans de betaling van geld). Daarnaast gelden er allerlei andere verplichtingen voor de huurder en verhuurder. Zo is de verhuurder bijvoorbeeld gehouden gebreken te verhelpen en dient de huurder zich te onthouden van het veroorzaken van overlast aan de andere huurders. 

Het huurrecht valt – op hoofdlijnen – uiteen in een aantal regimes, namelijk:

 

Huur van woonruimte

Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde niet-geliberaliseerde woonruimte (deze worden ook wel sociale woningen genoemd) en de geliberaliseerde woonruimte (de vrije-sector). Voor niet-geliberaliseerde woonruimte gelden bijzonder strenge regels voor wat betreft de huurprijzen en is een verhuurder niet vrij in de bepaling van de huurprijs. Voor de geliberaliseerde woonruimte geldt dat partijen vrij zijn in de bepaling van de huurprijs. Overigens geldt in beide gevallen een uitgebreide huurbescherming en kan een verhuurder niet gemakkelijk de huur beëindigen.

 

Huur van 7:290 BW bedrijfsruimtes

 Hierbij gaat het met name om winkels- en horecaruimtes. Voor deze categorie ruimtes geldt een uitgebreide wettelijke regeling met betrekking tot de huurprijzen en de huurbescherming. Ook hier kan een verhuurder de huurovereenkomst met een huurder als gevolg van de huurbescherming niet gemakkelijk beëindigen. 

 

Huur van andere bedrijfsruimtes

Hierbij kan gedacht worden aan magazijnen, kantoorruimtes, etc. Voor deze bedrijfsruimtes geldt in beginsel dat de verhuurder deze huurovereenkomst relatief gemakkelijk kan opzeggen, maar de huurder in bepaalde gevallen wel aanspraak kan maken op ontruimingsbescherming.

Gelet op de complexiteit van het huurrecht is het verstandig dat u zich laat adviseren indien u een geschil heeft. Voorkomen is echter beter dan genezen. Wil u een huurovereenkomst aangaan of verwacht u problemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. uw advocaten adviseert u graag. 

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het huurrecht worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 


Gerelateerde blogs

Huurprijswijziging

Huurprijswijziging

Kan de huurder of verhuurder gedurende de duur van de huurovereenkomst bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW de huurprijs wijzigen en zo ja, hoe gaat dit in zijn werk?

lees verder >>>