Goodwillvergoeding / klantenvergoeding

Bij beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de handelsagent onder omstandigheden recht op een goodwillvergoeding; ook wel klantenvergoeding genoemd. Dit vloeit voort uit de gedachte dat een handelsagent door klanten aan te brengen een bepaalde goodwill opbouwt voor de principaal voor wie hij die klanten benadert. Als de principaal daar na beëindiging van de agentuurovereenkomst nog voordeel van heeft, dan acht de Europese wetgever het redelijk dat hij daarvoor een goodwillvergoeding of klantenvergoeding betaalt aan de handelsagent. 

De hoogte van deze klantenvergoeding geeft aanleiding tot de meeste geschillen en procedures. Reden daarvoor is dat de berekening daarvan niet eenvoudig is en dat daarover zelfs in de literatuur en rechtspraak nog discussie bestaat. Ook het Europese Hof van Justitie doet nog zo nu en dan uitspraken over de wijze van berekening van de klantenvergoeding. Het is dan ook van groot belang dat partijen zich dit goed realiseren. Ons advies is: spreek dit - binnen de wettelijke grenzen - duidelijk af bij het aangaan van een handelsagentuur of in elk geval voorafgaand aan de beëindiging. 

Als u verwikkelt raakt in een geschil omtrent de klantenvergoeding dan doet u er verstandig aan zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. uw advocaten kan u bijstaan in dit traject en voorkomen dat u in bepaalde valkuilen stapt. Onze insteek is steeds om waar mogelijk te voorkomen dat men in een gerechtelijke procedure beland met alle kosten en risico van dien, doch ook in het geval van een procedure kunnen wij u uiteraard bijstaan.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu