Contracten en contracteren

In Nederland kennen wij het beginsel van de contractvrijheid. Partijen zijn in grote mate vrij in de afspraken die zij met elkaar willen maken en vastleggen. Een goede contractuele basis is dan ook van groot belang voor iedere ondernemer. Duidelijke afspraken voorkomen dat er geschillen ontstaan, maar dragen er ook aan bij dat u en uw zakenpartners weten waar zij aan toe zijn, zodat u zich kunt focussen op het ondernemen zelf. 

Een belangrijke beperking op de contractvrijheid is de bescherming van de consument. Voornamelijk op Europees niveau bestaat in dit verband een grote hoeveelheid regelgeving, zodat de vrijheid om business-to-consumer te contracteren veel beperkter is. Ook daar kunnen goede afspraken binnen deze kaders echter nog steeds bijdragen aan een duidelijk en efficiënte manier van werken. 

uw advocaten begeleid haar klanten bij onderhandelingen over- en het opstellen van- of beoordelen van overeenkomsten, waaronder algemene voorwaarden, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overnamecontracten, geldleningsovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten. Tevens kunnen wij u steeds bijstaan wanneer u een geschil heeft over (de uitvoering van) of de uitleg van een overeenkomst. 

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het kader van contracten en contracteren worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp.

 • activa passiva transactie
 • agentuurovereenkomst
 • consumentenbescherming
 • distributieovereenkomst
 • ontbinding overeenkomst
 • nakoming vorderen
 • maatschapsovereenkomst
 • opzegging overeenkomsten
 • schadevergoeding
 • mondelinge overeenkomst
 • verzekeringsovereenkomst
 • tekortkoming