Onregelmatige opzegging

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst dient de opzeggende partij een opzegtermijn in acht te nemen. De minimale termijnen zijn vastgelegd in de wet en zijn afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Partijen kunnen daarvan in de agentuurovereenkomst in een bepaalde mate echter van afwijken. Het hanteren van een juiste opzegtermijn is van groot belang in verband met de opzegvergoeding. Indien de opzeggende partij een te korte opzegtermijn hanteert wordt deze namelijk automatisch schadeplichtig en dit kan leiden tot aanzienlijke claims. Bij onduidelijkheid over de te hanteren opzegtermijn of wanneer u een claim wenst in te dienen kan uw advocaten u steeds adviseren en bijstaan.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak