Blogs

uw advocaten heeft een aantal bijzondere specialisaties. Wij delen deze vakkennis regelmatig in lezingen, colleges en (wetenschappelijke) publicaties, waaronder op deze website. Iedere situatie is echter uniek. Wij nemen daarom graag de tijd om kennis te maken met u en uw zaak tijdens een vrijblijvend intake gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ingaan op de specifieke details van uw casus en kunnen wij u vaak al een eerste advies op maat geven. Pas als u en wij een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we desgewenst verdere afspraken. Neem dan ook gerust contact met ons op. De koffie staat voor u klaar. 

 

Retailsector en particuliere woning(ver)huurders: nieuwe steunmaatregelen om door coronacrisis te komen

In een eerdere blog hebt u kunnen lezen wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor huurovereenkomsten. In dit blog geven wij u een update van de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd om de retailsector en (vrije woning)huursector te ondersteunen.

lees verder >>>

Een beroep op de NOW-regeling of toch reorganiseren?

Een beroep op de NOW-regeling of toch reorganiseren?

Onlangs informeerden wij u middels ons blog over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze noodmaatregel is door de overheid in het leven geroepen om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in de loonkosten. Op grond van de NOW-regeling zou 90% van de totale loonkosten vergoed worden, althans dit percentage werd breed uitgemeten in de media. Een kritische blik op de regeling leert ons echter dat verreweg de meeste ondernemingen niet aan deze tegemoetkoming van 90% komen. Dit roept de vraag op of het wel verstandig is om een beroep te doen op de NOW-regeling of dat er beter meteen kan worden gereorganiseerd, te meer gezien de overige kosten die doorlopen en gelet op de waarschijnlijke duur van de crisis. Dit laatste kan uiteindelijk bedrijfseconomisch gezien verstandiger blijken. In dit blog zullen wij hier nader op ingaan.

lees verder >>>

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis komen op alle vlakken in de samenleving tot uitdrukking. Niet alleen zijn winkels, horeca, sportgelegenheden en kantoren gesloten: ook de bouw ligt op veel plaatsen stil. De juridische vraag die dan rijst is: voor wiens rekening en risico komt de vertraging? En welke rechten en verplichtingen hebben de opdrachtgever en aannemer jegens elkaar?

lees verder >>>

NOW: samengevat

NOW: samengevat

Kort en bondig: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in kaart gebracht in een eenvoudig schema.

lees verder >>>

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Met de komst van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is het niet langer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. Deze optie is per 17 maart ingetrokken. In dit blog gaan we nader in op deze nieuwe noodmaatregel en de overige arbeidsrechtelijke maatregelen.

lees verder >>>

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

De gevolgen van het coronavirus doen zich (helaas) al overal voelen. Door liquiditeitsproblemen ontstaan situaties waarin een huurder de huur niet langer kan betalen. Wat kunt u als huurder of verhuurder doen in een dergelijke situatie?

lees verder >>>

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Een belangrijke vraag die bij veel ondernemers leeft, is hoe zij uitvoering dienen te geven aan bepaalde contracten. Tijdens de coronacrisis zijn de omstandigheden immers zodanig gewijzigd dat het nakomen van bepaalde verplichtingen wellicht een stuk lastiger wordt en daarvoor bovendien de financiële middelen ontbreken. In deze blog lichten wij de juridische complicaties en mogelijkheden nader aan u toe.

lees verder >>>

De persoon achter de casus is even belangrijk als de zaak zelf

De persoon achter de casus is even belangrijk als de zaak zelf

Het team van uw advocaten is onlangs met de komst van Birgit Peters verder uitgebreid. Birgit gaat voor ons aan de slag op het gebied van het arbeidsrecht en het algemene verbintenissen- en contractenrecht. In een kort interview stelt ze zich aan u voor.

lees verder >>>

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

lees verder >>>

Het coronavirus. Let op je rechten en plichten als werknemer

Het coronavirus. Let op je rechten en plichten als werknemer

Het coronavirus is inmiddels (helaas) overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verdere (snelle) verspreiding tegen te gaan hebben verregaande gevolgen voor de economie. Wat voor een gevolgen kan dit hebben voor werknemers?

lees verder >>>

Bekijk ons nieuws en blog archief