Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht is een van de expertises van uw advocaten. In dat kader adviseert en procedeert uw advocaten over zaken zoals het weigeren van de acceptatie van een verzekerde, het weigeren van de dekking van een bepaald schadegeval, geschillen omtrent de hoogte van de uit te keren schade, geschillen omtrent de uitleg van polisvoorwaarden en geschillen omtrent de vraag of een verzekering rechtsgeldig tot stand is gekomen en/of de verzekeraar deze al dan niet kan beëindigen. 

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het verzekeringsrecht worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 

  • verzekeringsfraude
  • aansprakelijkheid van de assurantietussenpersoon
  • verzwijging
  • risicoverzwaring
  • het incidentenregister
  • geschillen omtrent de acceptatie bij een verzekeraar
  • WA-verzekering
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • inboedelverzekering