Bankrecht en financieringen

Bankrecht en financieringen

Particulieren en ondernemingen worden steeds afhankelijker van banken. Er zijn veel wetten en regels die betrekking hebben op de relatie tussen bank en klant. Voor ons is dit een bijzonder aandachtsgebied. Er vallen zaken onder als kredietopzegging, overkreditering, aansprakelijkheid jegens beleggers en dreigende executiemaatregelen vanwege een hypotheekrecht, of het beroep op pandrecht.

Hieronder vindt u onze bijzondere specialisaties op dit gebied.

Onze werkwijze

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Waar kunnen we u mee helpen?

Er is al geruime tijd aandacht voor de bijzondere positie van banken in onze maatschappij. De gedachte hierachter is dat particulieren en ondernemers steeds afhankelijker zijn van banken. Tel daarbij op dat bank zich steeds meer richten op winstmaximalisatie en dat producten steeds complexer worden, en het is duidelijk waarom er steeds meer aandacht is voor de zorgplicht van banken.

De zorgplicht is inmiddels dermate verankerd in de relatie tussen bank en haar klanten dat deze ook opgenomen is in artikel 2 van de algemene bankvoorwaarden. Dit artikel is echter zeer breed geformuleerd en biedt dan ook doorgaans weinig houvast. Veel meer houvast biedt de grote hoeveelheid jurisprudentie die er inmiddels op dit gebied bestaat op onder meer de optiehandel, derivaten, overkreditering, opzegging van krediet en executiemaatregelen.

Er zijn steeds meer kredietverstrekkers die tegen gunstige voorwaarden en zonder al te veel formaliteiten bereid zijn om consumenten en ondernemers te financieren. Voornamelijk banken hebben zich daarbij echter wel te houden aan regels om overkreditering te voorkomen.

De vraag naar mogelijke overkreditering ontstaat doorgaans op het moment dat een particulier of ondernemer niet meer aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Meent u dat er mogelijk sprake is van overkreditering? Neem dan contract op met uw advocaten voordeskundige bijstand. Vaak kan open en transparant overleg met banken ook leiden tot een oplossing in dergelijke gevallen; oplossingen waarbij onder omstandigheden ook een gedeeltelijke kwijtschelding bespreekbaar is.

Een bemiddelaar of adviseur van een financiële instelling heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn klanten. Zo dient hij zijn klanten te informeren over mogelijke risico's. Doet hij dit niet, dan kan hij onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gehouden. 

Zij gingen u voor

Kundig advies, heldere communicatie, korte lijntjes en een goed resultaat behaald. Aanrader!

Yvo Maes

U weet waar u aan begint

Logisch, bij een vraag of een juridisch conflict wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Dat realiseren wij ons heel goed! Tijdens ons eerste gesprek geven wij u daarom al meteen een duidelijk eerste advies en een inschatting van de kosten. Wel zo transparant.

Bel ons nu