Bankrecht en financieringen

Particulieren en ondernemers zijn in grote mate – en steeds meer – afhankelijk van banken. Om die reden is er een groot aantal wetten en regels dat betrekking heeft op de relatie tussen bank en klant. Dit is voor uw advocaten een bijzonder aandachtsgebied, waaronder zaken vallen als geschillen wegens kredietopzegging, overkreditering, aansprakelijkheid jegens beleggers en dreigende executiemaatregelen wegens uitoefening van een hypotheekrecht of een beroep op een pandrecht. 

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en dat in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het kader van het bankrecht worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 

 • opzegging krediet
 • zorgplicht bank
 • executie pandrecht
 • geschil met bank
 • boeterente
 • borgstelling
 • onderhandse verkoop
 • opzegging hypotheek
 • executieverkoop woning
 • opzegging kredietovereenkomst
 • geschil derivaten
 • overkreditering
 • hoofdelijkheid
 • zorgplicht financiel adviseur