Opzegvergoeding

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst dient de opzeggende partij een opzegtermijn in acht te nemen. De minimale termijnen zijn vastgelegd in de wet en zijn afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Partijen kunnen echter daarvan in de agentuurovereenkomst in bepaalde mate van afwijken. Het hanteren van een juiste opzegtermijn is van groot belang in verband met de opzegvergoeding. 

Indien de opzeggende partij een te korte opzegtermijn hanteert wordt deze automatisch schadeplichtig. De wet geeft de partij die een opzegvergoeding vordert vervolgens de keuze uit twee mogelijkheden. Het is dan ook zaak deze te vergelijken alvorens een keuze te maken. Optie één is in normale omstandigheden vrij eenvoudig te berekenen. Er wordt dan uitgegaan van de gemiddelde provisie over de afgelopen periode. Discussie kan echter onder meer bestaan over de hoogte van die provisie. Optie twee is een opzegvergoeding ter hoogte van de daadwerkelijke schade. Deze kan aanmerkelijk hoger uitvallen, maar de moeilijkheid is doorgaans juist om die schade te berekenen en bewijzen, zodat het vaak raadzaam is om aansluiting te zoeken bij de eerste optie. uw advocaten kan u in deze trajecten begeleiden en adviseren.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu