Coronadesk voor ondernemers: gratis eerstelijns advies

Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijks (sociale) leven en bedrijven ondervinden de economische gevolgen hiervan dagelijks. Zo hebben onder andere (onderwijs)instellingen, horecaondernemingen, kapsalons en schoonheidssalons hun deuren moeten sluiten, evenementen en congressen zijn geannuleerd. Andere bedrijven sluiten uit voorzorg of hebben te kampen met dalende omzetten. De economische impact is derhalve enorm.

Het coronavirus verandert daarnaast ook de wijze waarop werknemers hun werk uitoefenen. Thuiswerken is tegenwoordig de nieuwe norm. Deze nieuwe manier van werken levert echter ook weer vaak allerlei vragen op.

Om u te helpen hebben wij de veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet. Klik voor onze Q&A op  onderstaande button.

Veel gestelde vragen en antwoorden

 

Direct contact opnemen met onze coronadesk

Staat uw vraag niet in het overzicht? Neem dan gerust contact met ons op. Met een speciale coronadesk bieden wij u in deze periode graag gratis een extra helpende hand.


Uw vragen zullen wij zover dit mogelijk is direct beantwoorden. Wanneer uw vraag wat meer tijd kost, dan ontvangt u in elk binnen 24 uur van ons een antwoord.

In sommige situaties is een uitgebreider en persoonlijk contact nodig. Uiteraard nemen wij de richtlijnen van de RIVM in acht en zullen dan een videoconference call met u opzetten of een persoonlijke afspraak met u inplannen

Blogs over het Coronavirus

Een beroep op de NOW-regeling of toch reorganiseren?

Een beroep op de NOW-regeling of toch reorganiseren?

Onlangs informeerden wij u middels ons blog over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze noodmaatregel is door de overheid in het leven geroepen om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in de loonkosten. Op grond van de NOW-regeling zou 90% van de totale loonkosten vergoed worden, althans dit percentage werd breed uitgemeten in de media. Een kritische blik op de regeling leert ons echter dat verreweg de meeste ondernemingen niet aan deze tegemoetkoming van 90% komen. Dit roept de vraag op of het wel verstandig is om een beroep te doen op de NOW-regeling of dat er beter meteen kan worden gereorganiseerd, te meer gezien de overige kosten die doorlopen en gelet op de waarschijnlijke duur van de crisis. Dit laatste kan uiteindelijk bedrijfseconomisch gezien verstandiger blijken. In dit blog zullen wij hier nader op ingaan.

lees verder >>>

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis komen op alle vlakken in de samenleving tot uitdrukking. Niet alleen zijn winkels, horeca, sportgelegenheden en kantoren gesloten: ook de bouw ligt op veel plaatsen stil. De juridische vraag die dan rijst is: voor wiens rekening en risico komt de vertraging? En welke rechten en verplichtingen hebben de opdrachtgever en aannemer jegens elkaar?

lees verder >>>

NOW: samengevat

NOW: samengevat

Kort en bondig: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in kaart gebracht in een eenvoudig schema.

lees verder >>>

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Een belangrijke vraag die bij veel ondernemers leeft, is hoe zij uitvoering dienen te geven aan bepaalde contracten. Tijdens de coronacrisis zijn de omstandigheden immers zodanig gewijzigd dat het nakomen van bepaalde verplichtingen wellicht een stuk lastiger wordt en daarvoor bovendien de financiële middelen ontbreken. In deze blog lichten wij de juridische complicaties en mogelijkheden nader aan u toe.

lees verder >>>

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Met de komst van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is het niet langer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. Deze optie is per 17 maart ingetrokken. In dit blog gaan we nader in op deze nieuwe noodmaatregel en de overige arbeidsrechtelijke maatregelen.

lees verder >>>

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

De gevolgen van het coronavirus doen zich (helaas) al overal voelen. Door liquiditeitsproblemen ontstaan situaties waarin een huurder de huur niet langer kan betalen. Wat kunt u als huurder of verhuurder doen in een dergelijke situatie?

lees verder >>>

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

lees verder >>>

Het coronavirus. Let op je rechten en plichten als werknemer

Het coronavirus. Let op je rechten en plichten als werknemer

Het coronavirus is inmiddels (helaas) overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verdere (snelle) verspreiding tegen te gaan hebben verregaande gevolgen voor de economie. Wat voor een gevolgen kan dit hebben voor werknemers?

lees verder >>>