uw advocaten werkt anders

Vanuit persoonlijke betrokkenheid met aandacht voor uw belang

Waarom uw advocaten?

Voor onze klanten zetten wij graag een stapje extra zonder daarvoor extra kosten te rekenen. U en uw zaak krijgen bij ons alle ruimte. Bij onze vrijblijvende intake geven wij u bovendien direct al een eerste inschatting van uw kansen. Wel zo duidelijk, toch?

 

Weet waar u aan begint

uw advocaten werkt transparant. Wij geven bij ons eerste gesprek naast onze visie op uw zaak dan ook al kort en bondig aan hoe wij deze willen aanpakken en wat in de eerste fase naar schatting uw totale kosten zullen zijn.


 

Na iedere fase evalueren wij vervolgens samen met u. Wij bespreken dan eventuele nieuwe inzichten, zodat u opnieuw een afgewogen keuze kunt maken over de voortzetting van uw zaak en de daarbij te volgen strategie. Dankzij deze werkwijze weet u vooraf en tussentijds steeds waar u aan toe bent. Omdat deze afweging zowel in uw als ons belang is brengen wij deze evaluatie niet in rekening.

 

Specialisten in civiel recht

Uw zaak verdient een eerlijke kans. Dat betekent dat u moet kunnen vertrouwen op onze deskundigheid. uw advocaten richt zich daarom enkel op de werkgebieden van het verbintenissen-, contracten- en het ondernemingsrecht. Binnen deze algemene werkgebieden heeft iedere advocaat bovendien zijn eigen bijzondere specialisaties, waaronder het arbeids- en huurrecht, geschillen binnen ondernemingen, de agentuurovereenkomst en het bankrecht. Valt uw situatie niet onder onze algemene of bijzondere expertises, dan zijn wij daar bij voorbaat duidelijk over en verwijzen wij u naar een andere advocaat, zodat uw belangen optimaal worden behartigd.  

 

Wij kunnen u in ieder geval wijzer maken

Wij nemen graag de tijd om vrijblijvend kennis te maken met u en uw zaak. Pas als wij en u een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we verdere afspraken. De contactmogelijkheden vindt u in de kolom aan de rechterzijde van deze website.