Arbeidsrecht voor werknemers

uw advocaten is onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat zowel werkgevers en werknemers bij. uw advocaten kent dan ook beide kanten van de medaille. 

Op het gebied van het arbeidsrecht adviseert uw advocaten werknemers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst en het beëindigen daarvan met wederzijds goedvinden en ondersteunt zij werknemers zo nodig ook bij de contractonderhandelingen. 

Verder staat uw advocaten werknemers bij wanneer er sprake is van een geschil tussen werkgever en werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, aan geschillen met betrekking tot disfunctioneren, ontslag (wegens een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren, ernstig verwijtbaar handelen, twee jaar arbeidsongeschiktheid, bedrijfseconomische redenen, etc.), loondoorbetaling, non-actiefstellingen, ontslag op staande voet, geschillen omtrent ziekte, geschillen omtrent de toepassing en uitvoering van een CAO etc.

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichte. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het arbeidsrecht worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 

 • de geldigheid van een concurrentie- en/of relatiebeding
 • het verbod op nevenwerkzaamheden
 • geschillen omtrent de toepasselijkheid van CAO’s
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid, verzuim
 • (eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • geschillen omtrent arbeidsongeschiktheid (wel of niet ziek)?
 • aanzegging
 • begeleiding en advisering van de ondernemingsraad
 • ouderschapsverlof en zorgverlof
 • opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • billijke vergoeding
 • werkgeversaansprakelijkheid voor schade die de werknemer heeft opgelopen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (arbeidsongeval)
 • aansprakelijkheid bedrijfsarts
 • de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden;

Gerelateerde blogs

Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

In de praktijk verschillen werkgever en werknemer veelvuldig van mening over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De vraag is dan wie uiteindelijk beslist of (en op grond waarvan) een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is?

lees verder >>>

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen een advies- of soms zelfs een instemmingsrecht. Dit betreft belangrijke bevoegdheden waarmee de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit en daarmee het beleid binnen de onderneming. Hoe verloopt zo’n procedure op hoofdlijnen?

lees verder >>>