Ontslag statutaire bestuurder

Een statutair bestuurder is iemand die door de Raad van Commissarissen is benoemd om de onderneming te vertegenwoordigen. Zo’n statutair bestuurder heeft in juridische zin dan ook twee soorten “banden” met de vennootschap: een arbeidsrechtelijke en een vennootschapsrechtelijke band. Daardoor is het ook gecompliceerder om een statutair bestuurder te ontslaan. Voor het verbreken van de arbeidsrechtelijke band geldt in het algemeen dat er een redelijke grond voor ontslag nodig is, alsmede dat de mogelijkheden voor herplaatsing binnen de organisatie zijn onderzocht (en niet mogelijk blijken).

Bovenstaande procedure geldt in het geval dat slechts de arbeidsrechtelijke relatie wordt verbroken. Is er echter sprake van een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de vennootschapsrechtelijke band met de bestuurder te doorbreken, dan geldt in het algemeen dat de arbeidsovereenkomst met die persoon ook direct ten einde komt, zo oordeelde de Hoge Raad in haar uitspraak d.d. 15 april 2005. Wel dient te worden gekeken of er geen sprake is van een wettelijk opzegverbod. Wilt u meer weten over het ontslaan van een statutair bestuurder? Neem dan contact met ons op.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak