Ontbindende voorwaarde

In veel koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken (lees: gebouwen of stukken grond) staat een ontbindende voorwaarde. Op grond van een dergelijke ontbindende voorwaarde kan de koper (of) verkoper de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbinden. 

De meest voorkomende ontbindende voorwaarde is de ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering. Indien de koper de benodigde financiering niet kan krijgen, dan kan hij of zij de koopovereenkomst te ontbinden. Om dit te doen moet de koper vaak binnen een bepaalde termijn op een bepaalde wijze (meestal per aangetekend schrijven) de koopovereenkomst ontbinden. Daarnaast moet de koper vaak bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat hij de financiering niet heeft verkregen, bijvoorbeeld een tweetal afwijzingen van kredietverstrekkers. Het is verstandig dat u aan al deze voorwaarden voldoet omdat daar anders consequenties aan verbonden kunnen zijn. 

Als de koper niet tijdig een beroep doet op de ontbindende voorwaarde, dan komt in beginsel het recht om een beroep te doen op de ontbindende voorwaarde te vervallen. Het een en ander met als gevolg dat het contract definitief wordt. In sommige gevallen kan dat anders zijn. Indien u bijvoorbeeld ontbonden heeft per e-mail in plaats van per aangetekende brief en vast komt te staan dat de e-mail de tegenpartij tijdig heeft bereikt, dan zal de rechter een ingeroepen ontbinding vaak toch honoreren. 

Neem echter geen risico’s als u gaat ontbinden en houdt u aan de voorgeschreven vorm. Wil u een overeenkomst ontbinden of bent u verwikkeld in een procedure omtrent de ontbinding van een overeenkomst? Neem dan contact met uw advocaten op. Wij adviseren u graag en behartigen uw belangen in een procedure. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu