Het inrichten van een webshop

Steeds meer mensen starten een webshop. Het starten van een dergelijke webshop is immers relatief goedkoop (in vergelijking met een winkel) en het beginnen van een dergelijke website is derhalve heel laagdrempelig. 

Bij de inrichting van uw webshop dient u echter rekening te houden met een aantal zaken en regels. uw advocaten kan u daarbij helpen. Richting de koper heeft u als verkoper namelijk een zogenaamde informatieplicht. Dit houdt in dat u de koper de nodige informatie moet verstrekken.  Zo moet u bijvoorbeeld (maar niet beperkt daartoe) op uw website informatie verstrekken over de bestelprocedure, over de belangrijkste specificaties van een dienst of product, over de levertijd, over de prijs, over welke aanvullende kosten er eventueel zijn, over de bedenktijd, over de garantie en over de contactgegevens van de webshop (adres, telefoonnummer, KvK-nummer, etc.). Deze informatie moet ook eenvoudig en duidelijk te vinden zijn op uw website. De voornoemde informatie dient vooraf verstrekt te worden, maar uiterlijk bij de bevestiging van de bestelling of bij de levering van het product of voor aanvang van de dienst. 

Verder is het verstandig dat u algemene voorwaarden hanteert en de toepasselijkheid daarvan ook uitdrukkelijk overeenkomt met de koper. uw advocaten kan u helpen bij het opstellen van de algemene voorwaarden en u adviseren over de wijze waarop deze van toepassing verklaard kunnen worden. 

Voor wat betreft de bestelprocedure geldt dat het bestelproces zo ingericht moet worden dat gemaakte fouten eenvoudig corrigeerbaar zijn. Indien een klant bijvoorbeeld per ongeluk een product in zijn winkelmandje heeft gedaan, dan moet het ook eenvoudig verwijderd kunnen worden. Extra opties, zoals bijvoorbeeld een verzekering of aanvullende opties, mogen vooraf niet aangevinkt zijn, maar moeten door de koper zelf afgevinkt worden. Verder geldt dat u een koper geen kosten inrekening mag brengen voor een bepaalde betalingswijze, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk worden vermeld en deze mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten (in sommige gevallen mogen helemaal geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht). Verder dient er uitdrukkelijk vermeld te worden de koper een betalingsverplichting aangaat als hij akkoord gaat met de bestelling. Indien dat niet vermeld wordt dan is de koper niet aan de overeenkomst gebonden. 

Als een koper iets besteld heeft dan dient u als verkoper de bestelling te bevestigen. Dat moet de verkoper zo snel mogelijk doen. Het product dient vervolgens binnen dertig dagen geleverd te worden na de aankoop, maar partijen kunnen een andere (langere) termijn afspreken. Levert de verkoper niet tijdig dan kan de koper hem een redelijke termijn stellen om het product alsnog te leveren. Doet de verkoper dat niet dan kan de koper de overeenkomst ontbinden (lees: ongedaan maken) en dient de verkoper de koopsom te restitueren. 

Verder gelden er ook nog allerlei regels omtrent privacy en het cookiebeleid wanneer u een webshop gaat opzetten. uw advocaten informeert u graag nader. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu