Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is – de naam zegt het al – een overeenkomst tussen aandeelhouders van een onderneming. Deze overeenkomst is niet verplicht en regelt zaken die niet in de statuten worden geregeld. In onze ervaring is het raadzaam om in het geval dat een besloten vennootschap meerdere aandeelhouders heeft altijd ten minste een aantal zaken in de aandeelhoudersovereenkomst te regelen. Dit kan veel potentiële bronnen van conflicten en daarmee kostbare en langdurige procedures voorkomen. Zaken die hierin kunnen worden opgenomen zijn bijvoorbeeld stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders, voorwaarden bij verkoop van aandelen, een concurrentie- of relatiebeding en een boetebeding wanneer men de gemaakte afspraken niet nakomt.

Bovendien is een aandeelhoudersovereenkomst in vergelijking met statuten in beginsel geheim voor de buitenwereld én flexibeler, zodat dit een belangrijke bijdrage aan een goede en toekomstbestendige samenwerking kan leveren. Mocht u bijstand willen bij het opstellen- van of conflicten over een aandeelhoudersovereenkomst dan kan uw advocaten u hierin bijstaan.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak