Wel of niet arbeidsongeschikt?

Werkgevers en werknemers hebben geregeld een verschil van mening over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte of niet. In de praktijk komt het wel eens voor dat een werkgever een ziekmelding van de werknemer weigert omdat hij denkt dat de werknemer niet ziek is. Ofschoon dit onder bepaalde omstandigheden best begrijpelijk is, is het juridisch gezien niet verstandig. De vraag of een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte wordt in beginsel namelijk beantwoord door de bedrijfsarts. Zolang de bedrijfsarts niet heeft geoordeeld dat een werknemer niet arbeidsongeschikt geldt dat een rechter, behoudens bijzondere omstandigheden, er doorgaans vanuit zal gaan dat de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte. Als werkgever doet u er bij een ziekmelding dus steeds verstandig aan deze te accepteren en de bedrijfsarts in te schakelen. Geef de bedrijfsarts daarbij ook altijd meteen alle informatie en geef hem dus ook aan waarom u denkt dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is. 

Als de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer arbeidsgeschikt is en de werknemer blijft van mening dat hij ziek is, dan dient laatstgenoemde een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. U kunt op dat moment, wanneer de werknemer niet komt werken, de loondoorbetaling staken omdat u ervan uit mag gaan dat de werknemer niet ziek is.  Het duurt in de praktijk vaak vier tot zes weken voordat het UWV een dergelijk oordeel afgeeft. 

Heeft u een geschil omtrent de vraag of u een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is? uw advocaten staat u graag bij met raad en daad. Datzelfde geldt voor het re-integratietraject. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu