Ouderschapsverlof & Zorgverlof

Ouderschaps- en zorgverlof: bijzondere vormen van verlof

Uw werknemers hebben (vanzelfsprekend) recht op verlof. Dit is wettelijk zo geregeld. Naast de “reguliere” vakantie-uren, kunt uw werknemers onder omstandigheden recht hebben op bijzonder verlof, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof.

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot acht jaar. Dit geldt zowel voor eigen kinderen als voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer de arbeidsduur per week. Indien uw werknemer bijvoorbeeld 24 uren werkt, heeft hij of zij recht op 26 keer 24 uren = 624 uren ouderschapsverlof. In principe heeft uw werknemer geen recht op salaris voor de uren waarvoor hij of zij ouderschapsverlof opneemt. Uiteraard staat het u als werkgever vrij om daarvan af te wijken en het loon van uw werknemer (gedeeltelijk) door te betalen. Dit hangt af van de arbeidsovereenkomst en een eventueel toepasselijke CAO.

Van zorgverlof is sprake wanneer een werknemer verlof nodig heeft om een ziek familielid of partner te verzorgen of te ondersteunen wanneer zij hulpbehoevend zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof (bijvoorbeeld indien er plotseling een ongeval plaatsvindt) en langdurend zorgverlof (wanneer een huisgenoot of familielid ernstig ziek wordt). Als werkgever mag u een aanvraag voor zorgverlof enkel weigeren indien het bedrijf bij toekenning in ernstige problemen komt. Tijdens kortdurend zorgverlof heeft uw werknemer recht op 70 % van het salaris. Tijdens langdurend verlof bestaat er geen verplichting voor u als werkgever om het salaris door te betalen. Hiervan kan worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO.

Voor advisering over verschillende verlofsoorten, zoals ouderschaps- en zorgverlof kunt u terecht bij uw advocaten. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu