Ouderschapsverlof & Zorgverlof

Bijzondere soorten verlof

Als werknemer heeft u recht op verlof. Dit is wettelijk zo geregeld. Naast uw “reguliere” vakantie-uren, kunt u onder omstandigheden recht hebben op bijzonder verlof, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof.

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot acht jaar. Dit geldt zowel voor eigen kinderen als voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer de arbeidsduur per week. Indien u bijvoorbeeld 24 uren werkt, heeft u recht op 26 keer 24 uren = 624 uren ouderschapsverlof. In principe heeft u geen recht op salaris voor de uren waarvoor u ouderschapsverlof opneemt. Uiteraard staat het werkgevers vrij om daarvan af te wijken en uw loon (gedeeltelijk) door te betalen. Dit hangt af van uw arbeidsovereenkomst en een eventueel toepasselijke CAO.

Van zorgverlof is sprake wanneer een werknemer verlof nodig heeft om een ziek familielid of partner te verzorgen of te ondersteunen wanneer zij hulpbehoevend zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof (bijvoorbeeld indien er plotseling een ongeval plaatsvindt) en langdurend zorgverlof (wanneer een huisgenoot ernstig ziek wordt). Een werkgever mag een aanvraag voor zorgverlof enkel weigeren indien het bedrijf dan in ernstige problemen komt. Tijdens kortdurend zorgverlof heeft u recht op 70 % van uw salaris. Tijdens langdurend verlof bestaat er geen verplichting voor de werkgever om uw salaris door te betalen. Hiervan kan worden afgeweken in uw arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO.

Bij geschillen over ouderschaps- en zorgverlof kunt u terecht bij uw advocaten voor gedegen (juridisch) advies. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu