Verstoorde arbeidsverhouding

Indien er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, kan een werkgever toestemming vragen aan het UWV om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Van een verstoorde arbeidsrelatie is doorgaans sprake indien de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer zodanig verstoord is dat het voortzetten van de arbeidsovereenkomst eigenlijk niet van de werkgever kan worden verwacht. Het gaat daarbij om een ernstige én duurzame verstoring van de arbeidsrelatie, waarbij herstelpogingen niet hebben gewerkt. Dit is wezenlijk anders dan bij een disfunctionerende werknemer, waarbij het niet gaat om de relatie die verstoord is, maar om de werkzaamheden die niet op adequate wijze worden uitgevoerd. Is uw werkgever van mening dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en kunt u advies gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak