Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Gronden voor ontbinding

Indien u als werkgever van mening bent dat er dusdanige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen, dan kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De rechter kan de overeenkomst dan ontbinden indien er sprake is van één van de gronden zoals genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW:

  • Bedrijfseconomische redenen (indien geen toestemming is verleend door het UWV);
  • Werknemer is langer dan twee jaar ziek (indien geen toestemming is verleend door het UWV);
  • Werknemer is regelmatig ziek met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  • Werknemer disfunctioneert;
  • Werknemer handelt verwijtbaar;
  • Werknemer weigert arbeid te verrichten wetens ernstige gewetensbezwaren;
  • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere zwaarwegende omstandigheden.

Bent u voornemens een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter en bent u op zoek naar juridisch advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. uw advocaten staat u graag bij.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu