Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Indien een werkgever van mening is dat er dusdanige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen, dan kan hij een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De rechter kan de overeenkomst dan ontbinden indien er sprake is van één van de gronden zoals genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW:

  • Bedrijfseconomische redenen (indien geen toestemming is verleend door het UWV);
  • Werknemer is langer dan twee jaar ziek (indien geen toestemming is verleend door het UWV);
  • Werknemer is regelmatig ziek met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  • Werknemer disfunctioneert;
  • Werknemer handelt verwijtbaar;
  • Werknemer weigert arbeid te verrichten wetens ernstige gewetensbezwaren;
  • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere zwaarwegende omstandigheden.

Heeft uw werkgever een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter en bent u op zoek naar juridisch advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak