Huurachterstand en ontruiming

De huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder brengt wederzijdse verplichtingen met zich mee. Zo moet de verhuurder het gehuurde ter beschikking stellen aan de huurder. De huurder moet daarentegen de huurpenningen voldoen die partijen met elkaar afgesproken hebben. 

Als de huurder niet voldoet aan zijn verplichting om de maandelijkse huurpenningen te voldoen, dan ontstaat er een huurachterstand. Als verhuurder zal u betaling van deze huurachterstand kunnen vorderen. Naast de huurpenningen kunt u vaak ook nog boetes en rentes vragen van de huurder. Het een en ander is evenwel afhankelijk van hetgeen bepaald is in de huurovereenkomst. uw advocaten adviseert en helpt u in concrete gevallen graag en staat u bij met raad en daad. 

Indien de huurder echter de huur bij voortduring niet blijft betalen, omdat hij bijvoorbeeld niet beschikt over de daarvoor benodigde middelen, dan heeft het weinig zin om de huurpenningen te trachten te incasseren. Een kale kip kan nu eenmaal (helaas) niet geplukt worden. De verhuurder heeft er in een dergelijk geval juist belang bij om zijn schade te beperken en de verhuurde ruimte vrij te krijgen. In het algemeen geldt dat een huurachterstand van drie maanden een ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Deze ontruiming kan in een spoedprocedure (kort geding) gevorderd worden. Ook het stelselmatig te laat betalen van de huur kan een grond voor ontruiming opleveren. 

Let echter wel op, een huurachterstand van drie maanden is niet altijd voldoende om te komen tot een succesvolle ontruiming. Of dit het geval is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat wanneer de huurder bezig is met de verkoop van zijn bedrijf – en er concreet zicht is op een verkoop –  dat dit ertoe leidt dat u de huurder niet kan ontruimen. Heeft uw huurder een huurachterstand? Neem dan gerust contact op met uw advocaten. Of heeft u een huurachterstand en dreigt er een ontruiming? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en behartigen uw belangen in en buiten rechten. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu