Verplichte uitkoop aandeelhouder / vordering tot uittreding aandeelhouder

In de praktijk komt het vaak voor dat aandeelhouders niet meer met elkaar kunnen samenwerken. In beginsel hoeft dat de gezien de aard van het aandeelhouderschap geen probleem te vormen voor de individuele aandeelhouder en het functioneren van de vennootschap. 

De aandeelhouder die echter door gedragingen van medeaandeelhouder zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan vorderen dat zijn aandelen door de andere aandeelhouders (gedwongen) worden overgenomen. Dit betreft doorgaans een minderheidsaandeelhouder die feitelijk geheel buitenspel gezet wordt, omdat de meerderheidsaandeelhouder alle besluiten neemt zonder rekenschap te geven van de belangen van de minderheidsaandeelhouder. Vaak vormt deze meerderheidsaandeelhouder het bestuur en bepaalt deze onder meer het dividendbeleid.

Bij dergelijke geschillen kan uw advocaten u adviseren over de mogelijke stappen. Daarbij is uiteraard een verplichte uitkoop cq. een vordering tot uittreding slechts één van de mogelijkheden. Een andere optie is de gang naar de Ondernemingskamer in Amsterdam of overleg over een minnelijke regeling die bijvoorbeeld leidt tot een (nieuwe) aandeelhoudersovereenkomst. 

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak