Uitstoting maat of vennoot

Een maatschap of vennootschap kan volgens de wet beëindigd worden op een beperkt aantal gronden. Hierbij is geen mogelijkheid voorzien voor het geval dat één of meerdere vennoten een andere vennoot willen uitstoten, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke gedragingen van een maat die de maatschap kunnen schaden, die de besluitvorming dwarsbomen of die de exploitatie anderszins belemmeren. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 juni 1969 (NJ 1969/384; v.o.f. Vinke & Co) wel de mogelijkheid van uitstoting van één vennoot erkend, maar enkel indien dit uitdrukkelijk in de firma-akte is opgenomen.

 

Er moet dus specifiek in een maatschapsovereenkomst of vennootschapsovereenkomst zijn opgenomen dat en onder welke omstandigheden ‘uitstoting’ mogelijk is. Bij gebreke daarvan is men afhankelijk van de mogelijkheden die de wet biedt. Dit is doorgaans echter iets dat de overblijvende vennoot of vennoten willen voorkomen, omdat de vennootschap dan in beginsel vereffend en ontbonden moet worden.  Het is dan ook altijd raadzaam om in een maatschapsovereenkomst of vennootschapsovereenkomst hiervoor een voorziening op te nemen.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak