Mediation is een methode voor conflictbemiddeling. De voornaamste doelstelling van mediation is het voorkomen van een juridische procedure. In mediation proberen partijen daaarom op vrijwillige basis een conflict op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar; de mediator. Vanwege het vrijwillige karakter kunnen de betrokken partijen de mediation op ieder moment beëindigen.

De mediator helpt vooral de vastgelopen en/of stroeve communicatie weer op gang te brengen. Waar nodig kan de mediator inhaken op inhoudelijke vragen. In geen geval kiest een (goede) mediator echter partij of draagt concrete oplossingen aan. Het is aan partijen om een oplossing te bereiken.

Mediation is in daarvoor geschikte zaken sneller en vaak goedkoper dan het voeren van een procedure. Bovendien leidt mediation minder snel tot een verharding van de relatie van de twee partijen en bepalen partijen zelf hoe het proces verloopt. Uw advocaten onderzoekt dan ook steeds of mediation in uw geval een geschikte methode van conflictoplossing kan zijn. Indien voor mediation wordt gekozen is het vervolgens aan partijen zelf om te bepalen of zij zich ook in mediation laten bijstaan door een advocaat. Zeker bij complexe zaken is dat raadzaam.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu