Beëindigingsvergoeding vennootschap onder firma en maatschap

In  het geval dat het tot een beëindiging van de samenwerking komt waarbij een of meerdere partijen de onderneming voortzetten dient doorgaans een vergoeding te worden betaald door de voortzettende partij. De hoogte van die vergoeding is evenwel een punt dat bij vrijwel iedere beëindiging leidt tot discussies, tenzij daarover op voorhand al hele duidelijke afspraken gemaakt zijn. Dit laatste is echter zelden het geval nu zelfs contractuele afspraken, als die al gemaakt zijn, vaak op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden en het nooit mogelijk is om alle omstandigheden vooraf te voorzien en daarvoor een regeling te treffen.

Bij dergelijke discussies is het van belang om niet alleen het financiële belang voor ogen te houden, maar ook rekenschap te geven van de overige voorwaarden van een beëindiging en het mogelijke gebruik van fiscaal interessante regelingen. Nauw overleg tussen juridisch- en financieel adviseur is daarbij veelal gewezen om tot een optimaal resultaat te komen. 

Wat in dit verband vaak wordt vergeten is dat in de meeste maatschaps- en vennootschapscontracten is bepaald binnen welke termijn een vergoeding bij voortzetting betaald dient te worden. Vaak gaat het om een relatief korte termijn, terwijl het om forse bedragen kan gaan. Komen partijen niet onderling tot afspraken, dan kan de vertrekkende partij aanspraak maken op betaling conform deze (korte) termijnen en dat kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. In geval van een geschil over de voortzetting van de onderneming en de financiële afwikkeling daarvan is het dan ook zaak om in een vroeg stadium een advocaat te raadplegen. uw advocaten heeft op dit gebied ruime ervaring.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu