Wel of niet arbeidsongeschikt?

Werkgevers en werknemers hebben geregeld een verschil van mening over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte of niet. De vraag of u als werknemer arbeidsongeschikt bent wordt in beginsel beantwoord door de bedrijfsarts. Zolang de bedrijfsarts niet heeft geoordeeld dat u arbeidsgeschikt bent geldt dat een rechter, behoudens bijzondere omstandigheden, er doorgaans vanuit zal gaan dat u arbeidsongeschikt bent ten gevolge van ziekte. U doet er wel steeds verstandig aan, wanneer een werkgever u niet oproept bij de bedrijfsarts, in ieder geval uw huisarts te bezoeken. 

Als u opgeroepen bent bij de bedrijfsarts en deze oordeelt dat u arbeidsgeschikt bent en u bent het daar niet mee eens dan doet u er verstandig aan een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Het duurt in de praktijk echter vaak vier tot zes weken voordat het UWV een dergelijk oordeel afgeeft. Gedurende die periode loopt u als werknemer een risico. Komt de UWV-arts namelijk tot de conclusie dat u niet arbeidsongeschikt was, dan kunt u gedurende die periode geen aanspraak maken op loondoorbetaling. 

Heeft u een geschil omtrent de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent? uw advocaten staat u graag bij met raad en daad. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu