Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer wenst te beëindigen dan komt het vaak voor dat de werkgever een beëindigingsovereenkomst aanbiedt aan de werknemer. Wanneer deze overeenkomst correct is ingericht kan een werknemer met deze overeenkomst, mits hij voldoet aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering, een uitkering aanvragen. Het is om die reden belangrijk dat u een dergelijke overeenkomst steeds door een deskundige laat controleren. uw advocaten kan u daarbij steeds bijstaan. 

uw advocaten kan ook beoordelen of het voorstel dat de werkgever aan u doet reëel is. Of dit het geval is zal in grote mate afhankelijk zijn van wat de werkgever u aanbiedt en wat de positie van de werkgever is als u niet meewerkt. Bijvoorbeeld: indien de werkgever u eenzijdig niet kan ontslaan dan heeft u een goede onderhandelingspositie en doet u er niet verstandig aan om enkel genoegen te nemen met de wettelijke transitievergoeding. Vaak biedt een werkgever overigens ook een bedrag aan dat u kunt gebruiken om de overeenkomst te laten toetsen door een advocaat. Als het gaat om een enkele toetsing is dit bedrag (gemiddeld tussen de € 500,- en € 750,-) doorgaans ook voldoende. 

Heeft u al een beëindigingsovereenkomst getekend en heeft u hiervan spijt. Dan kunt u deze in ieder geval binnen twee weken na ondertekening (en in sommige gevallen binnen drie weken) ontbinden door zulks schriftelijk aan uw werkgever kenbaar te maken. 

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak