Non-actiefstelling

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen of de werkgever een werknemer verdenkt van bepaalde misstanden dan komt het vaak voor dat een werkgever een werknemer op non-actief stelt en/of vrijstelt van de bedongen werkzaamheden. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval is dat echter niet (altijd) toegestaan. 

Een werkgever dient namelijk in beginsel een zwaarwegende reden te hebben om de werknemer op non-actief te stellen. Het enkele feit dat een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen vormt niet altijd een dergelijke zwaarwegende reden.  Dat kan bijvoorbeeld anders zijn indien de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig feit (bijvoorbeeld verduistering / diefstal van gelden van de werkgever) en de werkgever een procedure tot de beëindiging van het dienstverband is gestart. Ook kan onder bepaalde omstandigheden een onderzoek een non-actiefstelling rechtvaardigen. 

Let wel op: gedurende een non-actiefstelling zal uw werkgever u in beginsel steeds moeten doorbetalen. Als werknemer doet u er echter verstandig aan om een non-actiefstelling zo snel mogelijk aan te vechten. U verbetert daarmee doorgaans uw positie. uw advocaten kan u daarbij daadkrachtig bijstaan.  

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak