Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Wanneer u als werkgever het dienstverband met een werknemer wenst te beëindigen dan komt het vaak voor dat er een beëindigingsovereenkomst aangeboden wordt aan de werknemer. Wanneer deze overeenkomst correct is ingericht kan een werknemer met deze overeenkomst, mits hij voldoet aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering, een uitkering aanvragen. 

Bij het aanbieden van een dergelijke overeenkomst is het echter wel zaak dat u als werkgever uw voorwerk heeft verricht. Het is belangrijk dat u er zeker van bent, wanneer de werknemer de overeenkomst niet wil tekenen, dat u een zaak heeft tegen de werknemer ook het dienstverband eenzijdig kan beëindigen. Het een en ander omdat werknemers in het algemeen, zeker niet wanneer zij een advocaat inschakelen, zonder meer akkoord gaan met een dergelijke overeenkomst, tenzij u een bijzonder goed financieel voorstel doet. uw advocaten kan u daarbij ondersteunen. 

Wij kunnen u ook begeleiden bij het maken van een dergelijk voorstel. Wat u dient voor te stellen is in grote mate afhankelijk zijn van wat uw positie is als u niet meewerkt. Bijvoorbeeld: indien u de werknemer niet eenzijdig kan ontslaan dan heeft u geen goede onderhandelingspositie en zal u waarschijnlijk meer moeten betalen als de transitievergoeding. U kunt er natuurlijk ook voor te kiezen om even te wachten en “dossier op te bouwen” en ook daarmee kan uw advocaten u helpen en adviseren. 

Houdt er overigens rekening mee dat een binnen twee weken na ondertekening (en in sommige gevallen binnen drie weken) een beëindigingsovereenkomst steeds kan ontbinden door zulks schriftelijk aan u kenbaar te maken. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu