Ontslag op staande voet

Alhoewel u als werkgever, wanneer een werknemer zijn medewerking niet verleent normaal gesproken het dienstverband met een werknemer niet eenzijdig kan beëindigen zonder tussenkomt van de rechter of het UWV, geldt dat dit anders is indien er sprake is van een zogenaamde “dringende reden”. Van een “dringende reden”is sprake indien de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een dusdanig ernstige gedraging dat van u als werkgever niet langer gevergd kan worden dat u het dienstverband met de werknemer laat voortduren. U kunt hierbij denken aan zaken zoals: diefstal, verduistering, ernstige belediging van de werkgever, geweld tegen de werkgever, seksuele intimidatie, etc. Als een u een werknemer op staande voet ontslaat dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct zonder inachtneming van een opzegtermijn. 

De werknemer kan doorgaans echter niet anders dan het ontslag op staande voet aan te vechten. Bij een ontslag op staande voet heeft de werknemer namelijk geen recht op een WW-uitkering. Hij moet het ontslag aanvechten binnen twee maanden na de ontslagdatum door een verzoek bij de kantonrechter in te dienen om de opzegging (lees: het ontslag) te vernietigen. Doet hij dat niet binnen deze termijn, dan is het ontslag definitief. 

Als u een werknemer op staande voet overweegt te ontslaan dan is het verstandig dat u zich daarbij laat bijstaan door een advocaat. De formulering van de ontslaggronden luistert namelijk heel nauw. Aan de hand van de door u opgegeven ontslaggronden zal een rechter, wanneer de werknemer een procedure start, het ontslag toetsen. U kunt in die procedure geen beroep doen op de ontslaggronden die u niet genoemd heeft in de brief. Daarnaast is het van belang, indien er meerdere gronden zijn, uitdrukkelijk in de brief te vermelden dat deze allemaal (op zichzelf) een reden voor ontslag op staande voet te verlenen. Op die manier voorkomt u dat u een probleem heeft als u niet alle gronden kunt bewijzen. 

Voorts is het van belang dat u als werkgever onverwijld actie onderneemt na ontdekking van de dringende reden. Als u als werkgever na ontdekking enige tijd wacht dan zal de rechter namelijk oordelen dat voor u geen sprake was van een dringende reden (de subjectieve dringendheid ontbreekt dan). Het voorgaande neemt niet weg dat u wel enige tijd mag nemen om de zaak te onderzoeken en overleg te hebben met een advocaat. Daarbij kan het wel verstandig zijn, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de werknemer wel al meteen te schorsen / op non-actief te stellen. 

Ter voorkoming van procedures kan het ook verstandig zijn, wanneer de werknemer protesteert, om in overleg met hem te treden om het ontslag op staande voet om te zetten in een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Het grote voordeel hiervan is dat de werknemer dan recht heeft op een WW-uitkering. Vaak is deze optie voor u als werkgever wel wat duurder omdat de werknemer ook zal willen dat de opzegtermijn in acht genomen wordt. Anderzijds geldt dat een procedure (en een advocaat) ook geld kosten.  Om die reden verdient een regeling vaak de voorkeur. 

Overweegt u een werknemer opstaande voet te ontslaan? Neem dan gerust contact op met uw advocaten. Wij staan u graag bij. 

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu