Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Eenzijdige wijziging

Soms komt het voor dat in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer een beding is opgenomen waarmee u als werkgever zich het recht voorbehoudt om zonder instemming van de werknemer één of meerdere arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit betekent evenwel niet dat u als werkgever zomaar alles mag veranderen: het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst is op grond van artikel 7:613 BW aan de volgende strikte voorwaarden verbonden:

  • het wijzigingsbeding dient schriftelijk te zijn overeengekomen;
  • de werkgever dient bij de wijziging een zwaarwichtig belang te hebben;
  • het belang van de werkgever dient zo zwaar te wegen dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor dient te wijken.

Twijfelt u of u bepaalde arbeidsvoorwaarden van uw werknemer eenzijdig mag wijzigen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: wij adviseren u graag.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak