Concurrentie- en relatiebeding

Vaak staat er in uw arbeidsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding. Dit is een beding waarin afgesproken wordt dat een werknemer zich na het einde van het dienstverband niet mag bezighouden met concurrerende activiteiten of dat een werknemer niet binnen een bepaalde tijd bij relaties van de werkgever in dienst mag treden.

Voor het concurrentiebeding geldt op grond van artikel 7:653 BW dat dit schriftelijk dient te worden overeengekomen, dat de werknemer meerderjarig dient te zijn en dat er sprake moet zijn voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een contract voor bepaalde tijd kan een concurrentiebeding enkel worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk motiveert waarom zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een dergelijk beding rechtvaardigen. Het relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding, waarvan algemeen wordt aangenomen dat hiervoor ook het schriftelijkheidsvereiste geldt. Twijfelt u of een in uw arbeidsovereenkomst opgenomen beding geldig is? Neem dan contact met ons op: wij adviseren u graag.

Kosteloos
wijzer worden?

Wij maken graag tijd voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend eerste gesprek aan, om kennis met u te maken en de inhoud van uw zaak te bespreken. Spreekt de voorgestelde aanpak u aan, dan maken wij graag nadere en duidelijke afspraken. 

Wilt u ook graag kosteloos wijzer worden?


Maak vrijblijvend een afspraak