Slapend dienstverband

28 september 2019 | nieuws

Een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is krijgt normaal gesproken geen salaris meer doorbetaald (behoudens het geval er een loonsanctie is opgelegd door het UWV). De werknemer heeft dan een zogenaamd “slapend dienstverband”.Hij krijgt geen loon meer doorbetaald en verricht daarnaast, omdat hij arbeidsongeschikt is, geen arbeid meer.

Voorkomen betaling transitievergoeding

Omdat de werkgever de werknemer niet meer hoeft door te betalen wordt het dienstverband doorgaans in stand gelaten door werkgevers. Op die manier hoeft de werkgever namelijk geen transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding waar werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest recht op hebben.  Overigens is dit voor de werkgever niet zonder risico. Indien de werknemer namelijk weer arbeidsgeschikt wordt dient de werkgever de werknemer weer toe te laten tot zijn werk (en dus ook weer te betalen). Daarnaast kan de werknemer nog aanspraak maken op re-integratie inspanningen bij de werkgever. 

 

Terugvordering transitievergoeding

Overigens kunnen werkgevers die het dienstverband vanwege twee jaar arbeidsongeschiktheid beëindigen de transitievergoeding vanaf 1 april 2020 terugbetaald krijgen via het UWV, zodat er voor werkgevers, behoudens het feit dat zij de vergoeding moeten voorfinancieren, doorgaans geen goede reden is om het dienstverband niet te beëindigen.

Werknemers die een dergelijk slapend dienstverband hebben, willen doorgaans graag dat een werkgever het dienstverband beëindigd omdat zij dan aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding. Maar bent u als werkgever verplicht om het dienstverband met een dergelijke werknemer te beëindigen? In de lagere rechtspraak is daar de nodige discussie over gevoerd. 

 

Visie advocaat-generaal

In een vonnis van 10 april 2019 heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg hierover een vraag gesteld aan de Hoge Raad. De centrale vraagstelling was of een werkgever als “goed werkgever” gehouden is op het verzoek van de werknemer over te gaan tot de beëindiging van het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Advocaat-generaal de Bock (de advocaat-generaal geeft een advies aan de Hoge Raad) heeft inmiddels een advies uitgebracht in deze zaak. 

In de desbetreffende zaak ging het om een werknemer die al jaren met ernstige rugklachten thuis zat, na jaren zwaar lichamelijk werk te hebben verricht. De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever geëindigd. De advocaat-generaal heeft in zijn advies aangegeven dat een werkgever, op verzoek van de werknemer, gehouden is om een dergelijk slapend dienstverbandte beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Bij deze conclusie speelde een (belangrijke) rol dat er in juli 2018 een wet is ingevoerd op grond waarvan de werkgever de transitievergoeding kan verhalen op het UWV met als gevolg dat de werkgever zich niet meer kan beroepen op het feit dat hij op kosten wordt gejaagd wordt door de beëindiging. 

Een werkgever kan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer echter wel in dienst houden indien de werkgever hier een gerechtvaardigd belang bij heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die een reële kans heeft op re-integratie. 

Vraag is evenwel, alhoewel de conclusie van de advocaat-centraal doorgaans wordt gevolgd door de Hoge Raad, hoe de Hoge Raad gaat oordelen. Vooralsnog lijkt het echter dat een werkgever onder omstandigheden gehouden kan zijn het dienstverband te beëindigen op verzoek van de werknemer. 

 

Wij kunnen u in ieder geval wijzer maken

Bovenstaande informatie betreft enkele aandachtspunten in verband met het slapende dienstverband. Iedere situatie is echter uniek. Wij nemen daarom graag de tijd om kennis te maken met u en uw zaak tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ingaan op de specifieke details van uw casus en kunnen wij u vaak al een eerste advies op maat geven. Pas als u en wij een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we desgewenst verdere afspraken. Neem dan ook gerust contact met ons op. De koffie staat voor u klaar. 

Meer weten?

Op deze pagina leest u het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van één van onze specialisaties. Uiteraard is iedere casus uniek en geven algemene artikelen vaak geen specifiek antwoord op uw vraag. Wij begrijpen dat maar al te goed. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op en leg uw vraag aan ons voor. 

maak vrijblijvend een afspraak

Leg uw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij u in de gelegenheid om uw prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

28 september 2019 | nieuws

Slapend dienstverband

Een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is krijgt normaal gesproken geen salaris meer doorbetaald (behoudens het geval er een loonsanctie is opgelegd door het UWV). De werknemer heeft dan een zogenaamd “slapend dienstverband”. Hij krijgt geen loon meer doorbetaald en verricht daarnaast, omdat hij arbeidsongeschikt is, geen arbeid meer.

Lees meer
18 maart 2020 | nieuws

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu