Ontslag in het geval van disfunctioneren

13 mei 2019 | nieuws

Als een werknemer disfunctioneert zal een werkgever doorgaans willen komen tot een beëindiging van het dienstverband. Maar kan een werkgever het dienstverband in een dergelijk geval zomaar beëindigen, en welke rechten en verplichtingen heeft een werknemer?

disfunctioneren, verbeterplan, ontslag, ontbinding, kantonrechter, begeleiding, ondersteuning

Voorwaarden

Indien en voor zover een werknemer zijn functie niet goed uitoefent zal dat niet (meteen) leiden tot een grond om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Alvorens er gekomen kan worden tot een beëindiging van het dienstverband dient op hoofdlijnen aan de navolgende voorwaarden voldaan te worden: 

- de werknemer dient (schriftelijk) gewezen te zijn op het feit dat hij niet goed functioneert;

- de werknemer dient gewezen te worden op de gevolgen die intreden wanneer hij zijn functioneren niet (voldoende) verbetert;  

- de werknemer dient in de gelegenheid gesteld te worden zijn functioneren te verbeteren en dient daarbij ook hulp en ondersteuning van de werkgever te ontvangen. In dat kader is het verstandig een schriftelijk verbeterplan op te stellen;

- de werknemer dient vervolgens de tijd te krijgen – waarbij het ook van belang is dat er regelmatig tussentijds wordt geëvalueerd en bijgestuurd – om zijn functioneren te verbeteren.

Indien en voor zover werkgever en werknemer het voornoemde traject doorlopen en de benodigde verbetering optreedt, dan zal de werkgever het dienstverband met de werknemer niet kunnen beëindigen. 

 

Ontbindingsverzoek en transitievergoeding

Indien de gewenste verbetering echter niet optreedt, dan kan aan het einde van het verbetertraject door de werkgever een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter. De verwachting is alsdan reëel – wanneer voldaan is aan de hiervoor genoemde vereisten – dat de kantonrechter het dienstverband ook daadwerkelijk zal ontbinden. De werknemer kan in dat geval – als hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden daarvoor – overigens ook in beginsel steeds aanspraak maken op een transitievergoeding. 

 

Verbetertraject niet nodig?

Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever zich de moeite van een verbetertraject besparen en meteen naar de rechter gaan om de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer hardnekkig ontkent dat hij disfunctioneert. 

 

Wij kunnen u in ieder geval wijzer maken

Bovenstaande informatie betreft de belangrijkste aandachtspunten bij de beëindiging van een het dienstverband wegens disfunctioneren. Iedere situatie is echter uniek. Wij nemen daarom graag de tijd om kennis te maken met u en uw zaak tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ingaan op de specifieke details van uw casus en kunnen wij u vaak al een eerste advies op maat geven. Pas als u en wij een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we desgewenst verdere afspraken. Neem dan ook gerust contact met ons op. De koffie staat voor u klaar. 

Meer weten?

Op deze pagina leest u het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van één van onze specialisaties. Uiteraard is iedere casus uniek en geven algemene artikelen vaak geen specifiek antwoord op uw vraag. Wij begrijpen dat maar al te goed. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op en leg uw vraag aan ons voor. 

maak vrijblijvend een afspraak

Leg uw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij u in de gelegenheid om uw prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

13 maart 2019 | nieuws

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen een advies- of soms zelfs een instemmingsrecht. Dit betreft belangrijke bevoegdheden waarmee de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit en daarmee het beleid binnen de onderneming. Hoe verloopt zo’n procedure op hoofdlijnen?

Lees meer
17 juni 2020 | nieuws | door: 3

Succesvol een reorganisatie doorvoeren? In 9 stappen van plan naar afronding.

Natuurlijk gaat u er niet vanuit, maar wat als er toch een noodzaak ontstaat om uw bedrijf te reorganiseren? Een reorganisatie van uw bedrijf is echter niet iets wat u van de een op de andere dag doet. Dit vergt een zorgvuldige planning en uitvoering. In dit blog leggen wij u op hoofdlijnen uit hoe u in 9 stappen een reorganisatie succesvol doorvoert.

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu