Ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim

Arbeidsongeschikt?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen (helaas) in alle bedrijven en sectoren voor. Indien u als werknemer te kampen heeft met ziekte, dan komt er veel op u af. Enerzijds dient u te werken aan uw herstel, anderzijds wordt van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk re-integreert op de werkvloer.

Het is van belang om de begrippen “ziek” en “arbeidsongeschikt” goed uit elkaar te halen: iemand die ziek is, is immers niet altijd arbeidsongeschikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gebroken been, is iemand “ziek”, maar niet arbeidsongeschikt indien hij in staat is om zijn werkzaamheden (bijvoorbeeld kantoorwerkzaamheden) alsnog uit te voeren. Bij arbeidsrechtelijke geschillen wordt dus altijd uitgegaan van het begrip “arbeidsongeschikt”.

Het kan voorkomen dat een werknemer verzuimt op het werk te verschijnen vanwege arbeidsongeschiktheid. De werkgever is dan op grond van artikel 7:629 BW verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen.

Is er sprake van een geschil met uw werkgever over uw arbeidsongeschiktheid of verzuim? Wij helpen u graag verder. Neem voor advies vrijblijvend contact met ons op.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu